obrazek postup_1.gif Výchozí podklady:
Maskot nejčastěji vychází z dodaného loga firmy, výtvarně a počítačově zpracované předlohy, z reálného vzhledu výrobku, z fotografie s přibližnou představou vzhledu nebo z výsledku osobního jednání s klientem, který co nejpřesněji specifikuje své požadavky a na základě těchto výchozí informací následuje

obrazek sipka.gif

obrazek postup_2.gif Výtvarný návrh vzhledu maskota:
Poctivý výtvarníkem ručně kreslený návrh vzhledu má za úkol nejen vyřešit celkový design maskota, ale zároveň přesněji ztvárnit nutné deformace některých velikostních poměrů, s nimiž je třeba počítat, aby kostým mohl nosit člověk.

obrazek sipka.gif

obrazek postup_3.gif Technický rozkres jednotlivých součástí:
Tato fáze není nutná u všech druhů maskotů, realizuje se pouze v případě, že klient nemá s podobnými kostýmy zkušenost a potřebuje si lépe představit technické zpracování objektu.

obrazek sipka.gif

obrazek postup_4.gif Finální výrobek:
Námi zhotovení maskoti i ostatní reklamní kostýmy vždy v maximální míře odpovídají vzhledu dodané předlohy a námi zpracovanému designu. Veškeré kostýmy jsou zhotovovány ve vysoké kvalitě vyžadující pouze pravidelné čištění a malé opravy poškození způsobených běžným opotřebením. Součástí každého kostýmu je rovněž podrobný návod jak kostým oblékat, čistit, převážet a uskladňovat.